Voorlichting onderbouw

Speciaal voor onderbouw: Lady's day

Doelgroep: meisjes onderbouw en moedersPSO kaart 1 naambordje

Doel activiteit: aanpassen beeld van meisjes en moeders over de BWI afdeling

Activiteit: op lady's day kunnen meisjes uit de onderbouw kennis maken met de techniekvakken. Op een dagdeel mogen de moeders mee komen. Op lady's day kunnen leerlingen een 3d schets natekenen of een andere (PSO) opdracht maken passend bij de doelgroep. Maak daarvoor een passende selectie uit de PSO opdrachten (creatief, ontwerpen, sign, . . . . ). Ervaring van een docent CSV Veenendaal: 'Het betrekken van de moeders werkt het meest effectief. Meiden waren hier enthousiast over en vonden het erg leuk. Ook de moeders kregen een totaal ander beeld van de BWI afdeling.'

Periode in het schooljaar: eerste leerjaar of begin tweede (aan het begin van het 'denkproces' leerling voor een afdeling). Als onderdeel PSO, indien mogelijk voor alle onderbouw leerlingen.

Middelen:

  • Kies een creatieve, ontwerp, sign of andere kaart uit de PSO Techniekbox
  • Het maken van bordje met een naam of slogan doet het vaak goed
  • Natekenen van een 3D schets

Publiciteit: brief of mailing aan moeders van meisjes

Planning:

  • september: plannen data
  • drie weken voor lady's day: brief / mailing
  • geplande data (een of meerdere): uitvoering

Resultaat: moeders en meisjes een ander beeld van de BWI afdeling geven. Bezoekers en deelnemers kunnen werken als ambassadeur naar de overigen binnen de doelgroep.