veel gestelde vragen

Norm Explosieveiligheid (houtstof)

In de Arbocatalogus-VO is de norm Explosieveiligheid opgenomen. In deze norm wordt onder andere ingegaan op explosiegevaar door fijn houtstof. De norm wordt ook gehanteerd door de Inspectie-SZW.Voion logo

De Arbocatalogus-VO beschreef tot voor kort alleen wat te doen om het risico op houtstofexplosie te voorkomen. In de norm Explosieveiligheid is nu het risico op een stofexplosie opgenomen, aangevuld met maatregelen ter voorkoming van explosieve atmosferen als gevolg van het vrijkomen van gas en dampen.

De norm Explosieveiligheid is afgestemd met de Inspectie-SZW en wordt dus ook gebruikt als de Inspectie bij u op school op bezoek komt.