veel gestelde vragen

Bekostiging BWI leerling

Een van de BWI docenten stelde aan het Platform de vraag wat een school bekostigd krijgt voor een BWI leerling. En of dat afwijkt van leerlingen voor andere sectoren en voor TL. Navraag bij het ministerie van OCW levert onderstaand antwoord op.Geld 2  

Uit onderwijs in cijfers blijkt dat een leerling aan het vmbo gemiddeld €7.500 per leerling kost. Dat bedrag bestaat uit een personeel (€6.000) en materieel (€1.500) deel. Er zijn geen specifieke bedragen per leerling vmbo-bwi of bouwtechniek. Het is een gemiddeld bedrag en betreft alle leerjaren en leerwegen.

In de personele bekostiging wordt geen onderscheid gemaakt in leerlingen. Schoolsamenstelling en totaal aantal leerlingen zijn dan bepalend voor de personele bekostiging.

Alleen de materiele bekostiging kent bedragen per leerling. Als je specifiek naar een leerling vmbo-bouwtechniek kijkt dan blijkt uit de jaarlijkse regeling exploitatiekosten dat een school voor deze leerling in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) een materiele vergoeding ontvangt van €800,86 en in leerjaar 3 en 4 €1.846,76. Deze bekostiging valt hoger uit dan die voor een vmbo-tl leerling.

De regeling met alle bedragen voor 2015 is hier te vinden.