veel gestelde vragen

Bouwtechnieklokaal inrichting

Zijn er normen voor de oppervlakte van de lokalen Bouwen, Wonen en Interieur?

Zijn er inrichtingstekeningen voor de afdeling BWI (zoals machinale houtbewerking, banktimmeren, ICT, theorie) op basis van de inventarislijst?

Er zijn geen echt harde normen, maar het is goed aannemelijk te maken dat voor een complete afdeling met 3 differentiaties en een buitenterrein conform Arbo normen en met een stukje ICT ca 1000 m2 nodig is.

Dhr Mallegrom heeft een voorbeeldberekening beschikbaar van zijn nieuwbouw met deze oppervlakte (mallegroma@gmail.com).

In de leerwerkhuis box van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (zie onder de button 'producten') worden handvaten gegeven voor het maken van een lokaalindeling.