veel gestelde vragen

Machinale: aantal leerlingen

Er is veel onduidelijkheid over het maximum aantal leerlingen in de machinale. De Arbowet geeft geen aantal, zij eist dat het toezicht zodanig geregeld is dat de school de verantwoordelijkheid kan dragen. Een goede indicatie geeft het ‘Inspectierapport technieklokalen’ uit 2003 op pagina 16: 'Als in de machinale houtbewerkingsruimte door leerlingen verrichtingen met houtbewerkings-machines plaatsvinden, dient er minimaal één deskundige toezichthouder direct toezicht te houden op een groep van 8 leerlingen'.

Het VO-signaal Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal reikt een manier aan om vast te stellen op hoeveel leerlingen een docent adequaat toezicht kan houden.

Zorg verder in het derde leerjaar voor een goede instructie in kleine groepen over het instellen, de werking van - en het werken met machines. Neem daarbij gelijk het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen mee. Omdat aantoonbaar moet zijn dat leerlingen deze instructie gehad hebben, het advies om dat vast te leggen. Om de leerlingen vervolgens te helpen en te trainen om (zelfstandig) veilig met de machine te werken worden de instructiekaarten aanbevolen.

Kijk voor meer informatie over het aantal leerlingen in het praktijklokaal en andere informatie over veiligheid in het praktijklokaal BWI op veiligepraktijklokalen.nl/bwi.

Veiligepraktijklokalen-bwi