nieuws

Wettelijke maatregelen rond schoolexamens

Wettelijke maatregelen rond schoolexamens

23 oktober 2019

Met aanvullende wettelijke maatregelen wil onderwijsminister Slob de kwaliteit van schoolexamens verbeteren.

In 2018 en 2019 bleek bij een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs op twee verschillende scholen dat een deel van de schoolexamens in het PTA niet was afgenomen. Een bredere onderzoek wijst er volgens de minister op dat er ‘voor veel scholen op dit gebied nog het nodige te verbeteren valt’ en ook dat ‘de verschillen tussen scholen op het gebied van de examenorganisatie groot kunnen zijn’.

Kamerbrief
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob het voornemen om VO scholen te verplichten vanaf schooljaar 2021-2022 een examencommissie te hebben. Ook worden de minimumeisen voor het examenreglement en PTA aangescherpt, evenals de wijze waarop de resultaten van het schoolexamen aan leerlingen en ouders meegedeeld moeten worden.

De minister benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs bij de schoolbesturen ligt en zij toetsing en examinering zorgvuldig uit moeten voeren. Scholen moeten zich hierover gaan verantwoorden in het bestuursverslag.

Kamerbrief schoolexaminering >>