nieuws

Onderzoek naar interesse schoolvakken

Onderzoek naar interesse schoolvakken

5 december 2019

Qompas Profielkeuze heeft in klas 3 havo en vwo onderzocht wat scholieren vinden van hun schoolvakken. Daaruit komt naar voren dat de interesse in bètavakken groeit bij meisjes en daalt bij jongens.

Het onderzoek betreft een periode van 8 jaar met antwoorden van 170.000 leerlingen uit havo en vwo. De interesse van meisjes in de bètavakken is gegroeid in deze acht jaar. De interesse van jongens neemt in deze periode juist af. Wel vinden jongens de bètavakken over het algemeen leuker dan meisjes. 

  • Dat zien we het duidelijkst bij Wiskunde. Daar zit tussen jongens en meisjes bijna geen verschil meer.
  • Bij Techniek is het verschil nog wel groot, maar ook daar zien we de belangstelling van jongens afnemen en die van meisjes licht stijgen (plaatje: blauw jongens, oranje: meisjes).
  • Net als bij Scheikunde: de interesse van jongens daalt flink en die van meisjes stijgt of blijft min of meer gelijk.
  • De interesse in Natuurkunde groeit gestaag onder alle groepen vanaf 2011-2012. Rond 2014-2015 begint de interesse van jongens te dalen. Die van vwo-meisjes stabiliseert na een forse groei en die van havo-meisjes blijft groeien. Jongens blijven dit vak wel beduidend leuker vinden dan meisjes.
  • Biologie is het enige bètavak dat meer meisjes leuk vinden. Vwo-meisjes noemen dit ook als meest  motiverende vak (bij havo-meisjes op twee).

Enkele andere conclusies uit het onderzoek: 

  • Engels en gym al jaren het populairst. Levensbeschouwing het minst populair
  • Opvallende stijging in interesse Geschiedenis, Aardrijkskunde en Economie
  • Scholieren negatiever over Duits en Frans

Download het onderzoek: Qompas. Populariteit van schoolvakken - 2011-2019

Qompas is o.a. een leverancier van een methode ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling. Zij hebben de antwoorden van 170.000 scholieren over acht jaar geanalyseerd. Het onderzoek is gebaseerd op de vraag hoe interessant leerlingen hun schoolvakken vinden. Ze kunnen daarbij kiezen uit heel interessant, interessant, neutraal, niet interessant en helemaal niet interessant. Daarin zien ze wat leerlingen (on)interessante vakken vinden, maar ook hoe dit door de jaren heen verandert.