nieuws

Nieuw bevoegdheden-stelsel PO, VO en mbo

Nieuw bevoegdheden-stelsel PO, VO en mbo

2 april 2020

Onderwijsminister Arie Slob wil een nieuw bevoegdhedenstelsel voor het PO, VO en mbo. Hij heeft een commissie ingesteld die over nieuwe regels en procedures rond het behalen van een bevoegdheid moet adviseren.

Voor de zomer hoopt Slob de eerste concrete voorstellen te delen. Aan het einde van dit jaar moet er een definitief advies liggen zodat Slob nog tijdens deze kabinetsperiode het bevoegdhedenstelsel kan aanpakken.

De commissie gaat zich buigen over nieuwe bevoegdheden en over de vraag welke pedagogische en didactische eisen voor alle leraren moeten gelden. Het doel is het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter in te richten zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs.

Bevoegdheid beroepsgerichte vakken
De opdracht aan de commissie is een vervolg op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Het Platform vmbo BWI heeft meegedacht bij het advies voor de beroepsgerichte vakken. Het Platform vindt het van belang dat docenten die lesgeven in het profiel BWI daar ook in opgeleid zijn (dit lijkt vanzelfsprekender dan het in de discussie was).

In het advies wordt de vakbevoegdheid gehandhaafd. Er worden drie type leraren voorgesteld:

  • De breed pedagogische groepsleerkracht (vergelijkbaar met pabo-gediplomeerden) voor bijvoorbeeld het praktijkonderwijs en het vso.
  • De vakspecialisten voor met name het havo, vwo en voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo (dit is vergelijkbaar met de huidige vakbevoegdheden).
  • Een hele nieuwe toevoeging is de ‘clusterexpert’: leraren die meerdere verwante vakken kunnen doceren, bijvoorbeeld talen of exacte vakken. Zij kunnen les geven in het vmbo en de eerste twee leerjaren van het havo en vwo. Deze leraren zijn ten opzichte van eerste- en tweedegraads leraren bij vakken breder inzetbaar, maar in de schooltypen smaller.

Clusterexpert voor vmbo
Opmerkelijk voor het vmbo in dit advies is het voorstel voor een brede leraar (de clusterexpert) voor de avo vakken op het vmbo. 

Ook zal de commissie advies geven over routes om bevoegdheden te gaan halen. Het Platform heeft voorkeur voor een opleiding waarin didactiek, vakdidactiek en vakkennis uit elkaar gehaald worden. De vakkennis kan dan bijvoorbeeld tijdens de opleiding tot docent opgedaan worden door ervaring (een verwante mbo-4 opleiding of in het bedijfsleven), scholing, nascholing of opleiding in een bedrijf.

Ga naar de website van de commissie