nieuws

Kamerbrief aanpak examens

Kamerbrief aanpak examens

24 maart 2020

In een Kamerbrief van 24 maart geeft de minister van OCW aan welke gewijzigde maatregelen genomen worden rond de examens voor het voortgezet onderwijs vanwege het corona virus.
Om scholen te ondersteunen bij vragen rond het aanpassen van het PTA is een hulplijn beschikbaar. 

De maatregelen zijn:

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.*
  • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen. 

Download de Kamerbrief Gewijzigde aanpak Eindexamens van 24 maart 2020.

* Hulplijn PTA
Eén van de maatregelen die OCW neemt is dat de scholen de ruimte krijgen hun PTA’s aan te passen als dit nodig is om het schoolexamen goed af te kunnen ronden.

SPV biedt scholen een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s. Via deze link kunt u uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback.

Op 27 maart organiseerde SPV een webinar rond de vraag ‘wat moet en wat mag rond het (school)examen ten tijde van de coronacrisis’? Dit webinar kunt u nog terugzien op YouTube.