nieuws

Inspiratie CSPE in leerjaar 3

Inspiratie CSPE in leerjaar 3

13 maart 2020

'Wat zijn de overwegingen om het CSPE in leerjaar 3 aan te bieden', mailde een docent ons. Van een van de scholen die er ervaring in heeft kregen we onderstaand antwoord.

In welk schooljaar u het CSPE aanbiedt, laten we graag aan de school over. Het Platform biedt u onderstaande aan om bij de overweging mee te nemen.

Bij het aanbieden van het CSPE in leerjaar 3 passen de volgende (positieve) overwegingen:

 • Als je in klas 3 examineert doe je in klas 3 automatisch de profieldelen. Net voor of na de meivakantie neem je het CSPE af.
 • Je hoeft, voor de leerlingen die geslaagd zijn, de profielmodulen niet te herhalen in leerjaar 4.
 • Na het CSPE kun je in leerjaar 3 nog een keuzevak aanbieden passend bij de richting waarin de leerling wil gaan werken. Die rond je net niet af voor de zomer. In de tweede week van klas 4 doe je de afronding van dat keuzevak.
 • In klas 4 laat je de leerlingen 1 dag in de week stage lopen. Je plaatst de leerling bij een bedrijf in de richting waarvan je denkt dat het bij hem / haar past. De leerling kiest een keuzevak dat past bij de stage.
 • Vijf weken later bespreek je of de stage bij de leerling past:
  • Zo ja, dan gaat de leerling verder met een ander keuzevak dat past bij de stage
  • Zo niet, dan switch je van stagebedrijf (bijvoorbeeld van timmeren naar interieurbouw) en pas je gelijk het keuzevak aan naar bijvoorbeeld Interieurbouw, stands en betimmering.
 • Op deze manier ben je veel beter met LOB bezig. Dit heeft er bij ons voor gezorgd dat in 2018 alle 18 leerlingen uit mijn mentorklas uitstroomden binnen een vervolgopleiding BWI.
 • Het is van belang om een goede planning te maken, zodat je alles behandeld hebt.

Een ander punt dat van belang is bij de keuze voor de afname van het CSPE in leerjaar 3 is de mogelijke extra ervaring die de leerling meeneemt naar het CSPE als het in leerjaar 4 gedaan wordt. Cito heeft onderzoek gedaan naar de score van leerlingen die in leerjaar 3 examen deden. Degene die voor de meivakantie examen deden scoorden veel lager dan de leerlingen die in klas 4 examen deden. De leerlingen die na de meivakantie examen deden scoorden veel hoger dan de groep die voor de meivakantie examen deed en zelfs iets hoger dan de leerlingen in de 4e klas*.

Mocht een leerling zijn examen niet halen in het 3e leerjaar, dan herkans je niet in leerjaar 3, maar in leerjaar 4. Een gezakte leerling mag de keuzevakken niet zelf meer kiezen, maar die bepaal jij als docent. Als je Schoonmetselwerk, Schilderen van hout en steenachtige ondergronden, Meubelmaken en Interieurontwerp en design aanbiedt, dan heb je een groot gedeelte van de profielmodulen herhaalt. Dan hoef je met die leerling alleen uitzetten, stellen en funderingen te herhalen.

Op de school van de docent die bovenstaande aanbiedt, draait dit nog steeds zo. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met het Platform.


*) Cito maakt een voorbehoud bij dit onderzoek, omdat niet overal de norm van 100 kandidaten gehaald is; onder 100 kandidaten zijn percentages minder betrouwbaar. In dit bestand vindt u alle cijfers.

Als voorbeeld tabblad 2019:

 • In de bovenste tabel zie je de algemene resultaten voor klas 3 vs klas 4. Daar scoren de 3e klassers gemiddeld duidelijk lager dan de 4e klassers (bij BB: klas 3: 21% tov klas 4: 14,7%)
 • In de onderste tabel wordt het interessant, want daar zie je een heel groot verschil tussen de vroege en de late afname in klas 3. Bij de vroege afname in klas 3 is het % onvoldoende heel hoog: 39,7%. Bij de late afname in klas 3 is het juist veel lager dan gemiddeld: 11%; lager dus dan de 4e klas.