nieuws

Nieuwe mensen in de bouw blijven nodig

Nieuwe mensen in de bouw blijven nodig

13 april 2020

In een reactie op het EIB rapport (over heftige tijden voor de bouwsector) laten de opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland weten dat alle jongens en meiden hard nodig blijven om de bouwvakkers van de toekomst te worden.

Het EIB-rapport is een duidelijke waarschuwing dat er heftige tijden aankomen voor de bouwsector. Alleen wekt de prognose van het hoge aantal ontslagen geheel onterecht de indruk dat er geen nieuwe mensen in de bouw nodig zouden zijn. Het tegenovergestelde is waar: alle jongens en meiden zijn nu hard nodig om de bouwvakkers van de toekomst te worden.

De opdracht voor de bouw is onverminderd groot, er komt een grote natuurlijke uitstroom van babyboomers en binnen twee jaar trekt de bouw naar verwachting weer sterk aan. De boodschap uit het laatste EIB rapport is daarom ongelukkig gekozen. De opgave voor de bouw is en blijft het komende decennium ontzettend groot:

  • er moeten jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd
  • het corporatiewerk wordt volop opgepakt zodra vakmensen weer bij particulieren over de vloer kunnen komen
  • de energietransitie en verduurzaming zijn zeer grote en uitdagende projecten voor de bouw
  • de infrasector kent een vergelijkbare opgave voor mobiliteit en vervanging en onderhoud van duizenden kunstwerken.

Voor al deze opgaven zijn simpelweg heel veel vakmensen nodig. Nu en in de toekomst.

Meer lezen >>