nieuws

Nulmeting stand van zaken techniek

Nulmeting stand van zaken techniek

24 april 2020

Vanuit het project Sterk Techniekonderwijs worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. De nulmeting geeft een aantal cijfers over de stand van zaken van het techniekonderwijs. We lichten de interessantste eruit.

De nulmeting van het project Sterk Techniekonderwijs is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de stand van zaken van het techniekonderwijs aan het begin van de uitvoering van het project. Het gehele onderzoek loopt van 2019 - 2024.

Een paar resultaten uit het onderzoek:

  • BWI, PIE en M&T worden gezien als hard technische profielen. MVI en Maritiem vallen onder zacht technisch. De andere profielen, inclusief D&P, vallen onder 'overig'.
  • Van de 547 vmbo-vestigingen met beroepsgericht onderwijs bieden er 266 één of meerdere technische profielen aan (ongeveer 50 procent).
  • Bevraagde schoolleiders geven aan dat er nauwelijks een probleem is als het gaat om de leerlingaantallen in techniek (het gaat er hier om of de afdelingen levensvatbaar zijn). Slechts 15 procent noemt de leerlingenaantallen te klein.
  • 93% van de BB en KB leerlingen kan binnen een straal van 10 km rondom zijn woonadres een hard technische opleiding volgen. Voor de gemengde leerweg geldt dat voor 49% van de leerlingen.
  • Vanuit de hard technische profielen stroomt ongeveer 70 procent door naar technisch mbo. Vanuit MVI zo’n 50 en Maritiem 80.
  • Landelijke verandert 3,5 procent van de leerlingen bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 van profiel. Bij techniek gaan er ongeveer evenveel uit als er bijkomen uit ander profielen.