nieuws

Panteia: mogelijk iets minder BB geslaagden

Panteia: mogelijk iets minder BB geslaagden

25 mei 2020

Dit jaar wordt het eindcijfer voor examenkandidaten bepaald op basis van het schoolexamen. Bureau Panteia heeft onderzocht of dat wat uitmaakt voor het gemiddelde eindcijfer. Zij komen tot de conclusie dat het voor de meeste schooltypen weinig gevolgen heeft. Alleen voor vmbo BB is het schoolcijfer gemiddeld 0,3 punt lager.

Onderzoeksbureau Panteia bekeek op basis van historische cijferdata wat het niet door laten gaan van het centraal examen dit schooljaar zou kunnen betekenen voor de eindexamenkandidaten. Hierbij maakten ze gebruik van de cijfers over de schooljaren 2013 t/m 2019 die DUO jaarlijks publiceert.

Een eerste blik op de landelijke cijfers laat zien dat het schoolexamen al een aantal jaar een heel klein beetje hoger wordt afgerond dan het centraal examen. Het gaat landelijk om marginale verschillen, namelijk honderden achter de komma.

De meeste schoolsoorten scoren gemiddeld een tiende punt hoger op het schoolexamen. Bij de havo is het verschil het kleinst, namelijk rond de 0,01 punt. Verder valt op dat vmbo BB leerlingen doorgaans juist hoger scoren op hun centraal examen, gemiddeld rond de 0,3 punt. Let wel, dit is voor alle beroepsgerichte leerwegen. In de eindconclusie geeft Panteia nog aan dat moeilijk in te schatten is of dit effect gaat hebben op het slagingspercentage. 

Lees het hele persbericht >>