nieuws

Wet doorstroom GL leerlingen naar havo

Wet doorstroom GL leerlingen naar havo

22 juni 2020

In een algemene maatregel van bestuur zijn de voorwaarden voor de doorstroom van vmbo GL en TL leerlingen naar de havo gepubliceerd.

De algemene maatregel van bestuur bij de nieuwe wet over het doorstroomrecht bepaalt dat leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, naar de havo mogen doorstromen. De wet gaat in op 1 augustus 2020. Daarmee is het nieuwe doorstroomrecht ook van toepassing op leerlingen die dit schooljaar eindexamen hebben gedaan.

Scholen mogen leerlingen die aan de eisen voldoen niet weigeren. Het blijft voor scholen wel mogelijk een eigen toelatingsbeleid te hanteren voor leerlingen die niet aan de eisen voldoen of leerlingen te weigeren door plaatsgebrek.