nieuws

Onbevoegd lesgeven, mag dat?

Onbevoegd lesgeven, mag dat?

26 juni 2020

Recentelijk vroeg een BWI school of ze de afdeling mogen opstarten met uitsluitend onbevoegde docenten. Navraag levert onderstaand antwoord op. Dat geeft ook antwoord op de vraag of het sowieso wettelijk toegestaan is onbevoegde docenten voor de klas te hebben.

Het SPV (de overkoepelende organisatie voor beroepsgerichte platforms) heeft onlangs uitgezocht hoe het zit met het aanstellen van onbevoegde docenten. 

Een (onbevoegde) docent mag eerst 1 jaar aangesteld worden, daarna heeft hij twee keer twee jaar de tijd om een bevoegdheid te halen: in eerste instantie 2 jaar en dat mag met 2 jaar verlengd worden.

Je hoeft niet 1 bevoegde docent te hebben, dus een afdeling zou met 1 (of meer) onbevoegde docenten officieel mogen draaien. Wat in dat geval een aandachtpunt is, is of onbevoegde docenten in staat zijn (didactisch en organisatorisch) een afdeling te draaien, bijvoorbeeld als die docent(en) rechtstreeks uit het bedrijfsleven komen. Dan is er op het gebied van o.a. didactiek, organisatie, e.d. wel begeleiding nodig om een goede afdeling te draaien.