nieuws

SketchUp en BWI

SketchUp en BWI

24 augustus 2020

SketchUp is een toegankelijk tekenprogramma dat veel gebruikt wordt voor het aanleren van 3D tekenen in BWI. Recentelijk heeft SketchUp Studio het lespakket ‘SketchUp & BWI’ ontwikkeld. Dit lespakket wordt aangeboden binnen de leeromgeving BWInet.

3D tekenen wordt steeds belangrijker. Zonder 3D is er bijvoorbeeld geen Virtual Reality, geen 3D printen en gaat ontwerpen in het algemeen minder efficiënt. In het lespakket ‘SketchUp & BWI’ leren leerlingen 3D tekenen aan de hand van de vaardigheden uit de praktijkopdrachten en begrippen uit de theorie van het profiel BWI.

Het lespakket Sketchup & BWI is specifiek voor BWI ontwikkeld op basis van:

  • SketchUp gerelateerde leerdoelen: wat heb je nodig om met SketchUp te werken, zoals: hoe teken je een rechthoek en hoe verplaats je een object.
  • Wat moet een vmbo leerling op basis van het examenprogramma kunnen maken en welke begrippen moet hij kennen.
  • De praktijkbladen van het Platform vmbo BWI. Met toestemming van het platform komen enkele praktijkopdrachten terug in het lespakket. Hierdoor tekent én maakt de leerling hetzelfde werkstuk.

Beschikbaar via BWInet
Het lespakket is voorlopig alleen beschikbaar via de online leeromgeving van het Platform vmbo BWI. Licenties bestelt u in de webshop onder het kopje 'Extern . . '.

Mocht u geen gebruik maken van de leermiddelen van het Platform, stuur dan een mail naar info@sketchupstudio.nl.

Meer informatie
Ga naar sketchupstudio.nl > bwi. Daar vindt u o.a. een filmpje met alle informatie en een demo omgeving.