nieuws

Les op afstand - informatiesite

Les op afstand - informatiesite

8 oktober 2020

Op 1 oktober is lesopafstand.nl vernieuwd en versterkt. Deze site is gericht op het bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in corona tijd, maar óók om hulp te bieden aan schoolteams om de werkdruk enigszins te verzachten, bijvoorbeeld door webinars om ervaringen uit te wisselen.

Lesopafstand.nl, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet, is het eerste toegangspunt voor leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders voor alle vragen en informatie over onderwijs in tijden van corona.

Op de site vindt u o.a.:

  • alle voorschriften, richtlijnen en protocollen, inclusief veel gestelde vragen en antwoorden hierop;
  • de organisatie van afstands- en hybride onderwijs met een flexibel stappenplan (‘plan B’, wanneer fysiek onderwijs niet volledig mogelijk is);
  • praktische tips voor schoolteams om het onderwijsproces hybride of op afstand vorm te geven, waaronder pedagogiek en didactiek, maar ook samenwerking met collega’s;
  • handreikingen om te prioriteren in de onderwijsinhoud wanneer minder effectieve onderwijstijd beschikbaar is. Deze handreikingen, opgesteld door de leerplankundig expertisecentrum SLO, helpen schoolteams om in goed overleg keuzes te maken in welke doelen binnen het curriculum de nadruk krijgen. De inspectie biedt nadrukkelijk ruimte voor schoolteams om dit weloverwogen te doen;
  • hulp en informatie ten aanzien van de (digitale) randvoorwaarden;
  • informatie over ventilatie;
  • webinars georganiseerd voor leraren en schoolleiders om tips, ervaringen en knelpunten uit te wisselen met experts en ervaringsdeskundigen.