nieuws

Goed beoordelen van praktijktoetsen

Goed beoordelen van praktijktoetsen

14 september 2020

Schoolexamens vmbo beroepsgericht: constructie, (online)afname en beoordeling

In een praktische training van 2 dagdelen (1 fysiek en 1 online) leren vmbo docenten beroepsgericht de kwaliteit van hun schoolexamens te verbeteren met specifieke aandacht voor toetsen op afstand. Inclusief feedback op eigen materiaal van ervaren Cito trainers.

Met deze training worden beroepsgerichte docenten in het vmbo ondersteund bij het ontwikkelen van goede schoolexamens bij de beroepsgerichte profiel- en keuzevakken, zowel op school als op afstand (online).

De leerdoelen voor deze training: de deelnemer

  • Kent de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van de praktische toetsvormen (online en offline);
  • Kan een keuze maken welke toetsvorm het meest passend is bij de te beoordelen taken/deeltaken van de beroepsgerichte profiel- en/of keuzevakken;
  • Kan een beoordelingsformulier met heldere beoordelingscriteria (incl. cesuur) opstellen voor een praktijktoets;
  • Kan maatregelen nemen om de validiteit en betrouwbaarheid van een toets bij de afname te optimaliseren;
  • Kan een onderbouwde beslissing nemen over mogelijke online afname van het schoolexamen;
  • Kan in de beoordelaarsinstructie aangeven hoe het examen online wordt afgenomen. 

De training bestaat uit twee dagdelen: een dagdeel op locatie én een online training. Tussendoor krijgt de deelnemer 2 werkopdrachten waar de trainers feedback op geven.

Bij voldoende groepsgrootte kan de training ook in company worden verzorgd voor 1 school/een samenwerkingsverband in de regio (15 docenten).