nieuws

Toolbox 'visie op examinering en toetsing'

Toolbox 'visie op examinering en toetsing'

21 september 2020

SPV (de overkoepelende organisatie voor beroepsgerichte vmbo platforms) heeft een aantrekkelijke toolbox ontwikkeld voor scholen die samen met hun team tot een schooleigen visie willen komen op toetsing en examinering of hun visie willen doorontwikkelen. 

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Maar hoe kom je tot een schooleigen visie en welke ruimte is er binnen het wettelijk kader? Het doel van de toolbox is om samen actief aan de slag te gaan en stapsgewijs tot inzicht te komen wat voor jullie school belangrijk is. De focus ligt op het vmbo, maar de tools zijn ook breder inzetbaar.

U gaat samen actief aan de slag en krijgt stapsgewijs zicht op wat voor uw school belangrijk is als het gaat om toetsing en examinering. In de toolbox komt ook de ruimte die er is binnen het wettelijk kader aan bod.

Lees meer over de toolbox