nieuws

Cito: Whitepaper toetsen op afstand

Cito: Whitepaper toetsen op afstand

1 augustus 2020

Door de crisis staat het onderwijs op dit moment voor enorme uitdagingen. Ook op toetsgebied. Neem bijvoorbeeld de schoolexamens. Momenteel komen leerlingen weer naar school, maar mogelijk krijgt u voor (een deel) van uw leerlingen (weer) te maken met op afstand toetsen. In een Whitepaper legt Cito de mogelijkheden en beperkingen van op afstand toetsen uit.

Kun je de huidige schoolexamens op afstand toetsen? Kun je alle leerdoelen nog wel op de gebruikelijke wijze toetsen? Is het nodig om over te stappen naar een andere toetsingsvorm? Hoe ga je surveilleren? En hoe voorkom je dat leerlingen op afstand sjoemelen?

Op afstand toetsen brengt veel vragen met zich mee. In het Whitepaper wil Cito de docenten en alle anderen die vanuit de school betrokken zijn bij de schoolexamens helpen. Dat doen ze door de mogelijkheden en beperkingen van toetsen op afstand te schetsen en praktische tips te geven voor veilig toetsen op afstand.

Op basis van 50 jaar ervaring werkt Cito onder de noemer ‘Van Schoolexamens naar Diploma’ onder meer aan een reeks whitepapers. Momenteel zijn o.a. beschikbaar: