nieuws

Les op afstand - informatiesite

Les op afstand - informatiesite

8 oktober 2020

Veel scholen schakelen vanwege lokale corona-uitbraken tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Om scholen te ondersteunen in het vormgeven van deze vorm van onderwijs is lesopafstand.nl de afgelopen maanden doorontwikkeld. Ook is er de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven waar scholen knelpunten ervaren in hun onderwijsproces, de randvoorwaarden of de organisatie.

Lesopafstand.nl, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet, is het eerste toegangspunt voor leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders voor alle vragen en informatie over onderwijs in tijden van corona.

Op de site vindt u o.a.:

  • alle voorschriften, richtlijnen en protocollen, inclusief veel gestelde vragen en antwoorden hierop;
  • de organisatie van afstands- en hybride onderwijs met een flexibel stappenplan (‘plan B’, wanneer fysiek onderwijs niet volledig mogelijk is);
  • praktische tips voor schoolteams om het onderwijsproces hybride of op afstand vorm te geven, waaronder pedagogiek en didactiek, maar ook samenwerking met collega’s;
  • handreikingen om te prioriteren in de onderwijsinhoud wanneer minder effectieve onderwijstijd beschikbaar is. Deze handreikingen, opgesteld door de leerplankundig expertisecentrum SLO, helpen schoolteams om in goed overleg keuzes te maken in welke doelen binnen het curriculum de nadruk krijgen. De inspectie biedt nadrukkelijk ruimte voor schoolteams om dit weloverwogen te doen;
  • hulp en informatie ten aanzien van de (digitale) randvoorwaarden;
  • informatie over ventilatie;
  • webinars georganiseerd voor leraren en schoolleiders om tips, ervaringen en knelpunten uit te wisselen met experts en ervaringsdeskundigen.