nieuws

CSPE wordt weer SE in 2021

CSPE wordt weer SE in 2021

23 november 2020

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar achterstanden én signalen uit het vmbo-veld, heeft minister Slob besloten ook in 2021 het CSPE te vervangen door SE’s.

In tegenstelling tot vorig jaar wordt het CSPE dit jaar wel beschikbaar gesteld. OCW adviseert scholen voor de schoolexaminering daar gebruik van te maken, maar het is aan scholen om te bepalen wanneer welk deel van het CSPE afgenomen wordt. Het is in elke geval verplicht de complete set eindtermen in het schoolexamen te toetsen.

Een nadere uitwerking hoe een ander precies vorm gaat krijgen vindt in de komende weken plaats. Het CvTE informeert de examensecretarissen hierover. De docenten in de beroepsgerichte programma's worden door het SPV in nauwe samenwerking met de afzonderlijke platforms geïnformeerd. Zij doet dat middels een aparte pagina op www.platformsvmbo.nl/CSPE2021.

  • De kamerbrief die Minister Slob aan de Tweede Kamer gestuurd heeft over de stand van zaken rond de eindexamens in het VO en met name rond de beroepsgerichte vakken kunt u hier downloaden
  • De handreiking bij de Kamerbrief downloadt u hier.