nieuws

Handreiking stage in tijden van corona

Handreiking stage in tijden van corona

1 december 2020

In coronatijd kan het vinden van stageplaatsen lastig zijn. Dat is jammer, want het opdoen van praktijkervaring is voor veel vmbo-leerlingen erg belangrijk bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

Soms hebben vmbo-scholen stage als verplicht onderdeel van de opleiding opgenomen in het PTA. Maar, met uitzondering van leerwerktrajecten, is stage niet verplicht voor vmbo-leerlingen. Ook leerlingen die geen stage hebben gelopen kunnen hun opleiding afsluiten met een diploma. Dit laatste geldt niet voor lwt-leerlingen, zij moeten stage hebben gelopen bij een erkend leerbedrijf om hun diploma te kunnen behalen.

Lees meer in de handreiking van de Stichting Platforms vmbo.