nieuws

Online lessen kunnen onderwijs verbeteren

Online lessen kunnen onderwijs verbeteren

11 januari 2021

Online afstandsonderwijs kan (ook voor de toekomst) een positief effect hebben. Hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht, en strategisch inspecteur van de Inspectie, geeft aan dat online afstandsonderwijs tijdens de lockdown risico’s meebrengt, maar ook kansen.

De Wolf noemt bijvoorbeeld het gebruiken van instructievideo’s. Leerlingen kunnen die op hun gemak bekijken en terugkijken als ze het niet meteen begrepen hebben. Bovendien kan dat ook buiten de les om.

Op de site van het Ministerie van OCW is de handreiking Effectief afstandsonderwijs gepubliceerd. Daarin staat hoe zo goed mogelijk online onderwijs gegeven kan worden. In het document heeft de Inspectie samen met de Universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. De Wolf was betrokken bij de totstandkoming van deze publicatie.