nieuws

Leerlinginstroom BWI (DUO gegevens)

Leerlinginstroom BWI (DUO gegevens)

11 februari 2021

Elk jaar maakt Ruud van Leeuwen op basis van DUO gegevens overzichten van de instroom in het beroepsgerichte vmbo. We mogen ook dit jaar (spoiler alert) weer blij zijn: ook in 2020 is tegen de trend in het aantal leerlingen in de afdeling BWI gestegen.

De cijfers over de leerlinginstroom 2020 in het derde jaar en het aantal leerlingen in leerjaar 3 en 4 samen zijn samengesteld op basis van DUO gegevens. Het profiel BWI laat, in tegenstelling tot de trend (-5,4%), een stijging zien. Dat geldt zowel voor het absolute aantal over het totaal voor leerjaar 3 en 4 in de afdeling (+2,7%), maar ook in de nieuwe instroom in het derde leerjaar (+1,7%). 

Het is moeilijk te achterhalen waar deze positieve ontwikkeling vandaan komt, maar mogelijk spelen de positieve berichten over de werkgelegenheid in de sector en de brede keuzemogelijkheden / variatie in het BWI programma op het vmbo hier een rol in.

Bij de verdeling op BB / KB /GL valt op dat een steeds groter aantal leerlingen de KB leerweg volgt (instroom leerjaar 3: BB 32%, KB 53%, GL 14%).

Hieronder vindt u 3 bestanden met de gegevens voor alle profielen op het vmbo:

 Met dank aan Ruud van Leeuwen voor het maken van deze overzichten.