nieuws

Digitale schoolplein CvTE

Digitale schoolplein CvTE

28 januari 2021

Denk mee met het CvTE

Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) heeft een ‘digitaal schoolplein’ geopend. Een plek voor docenten en examensecretarissen om elkaar en het CvTE online te ontmoeten en het gesprek over de centrale examens in het voortgezet onderwijs te voeren.

Het CvTE heeft dit 'digitale schoolplein' geopend (of eigenlijk heropend) om docenten en examensecretarissen de mogelijkheid te geven ideeën uit te wisselen over de afname van de centrale examens tijdens de coronacrisis.

Het platform is een plek waar mensen elkaar digitaal ontmoeten om hun mening te geven, ervaringen te delen of van gedachten te wisselen over de centrale examens. Het CvTE gebruikt dit platform als ruimte om vragen over de centrale examens te bespreken. Daarnaast kun je ook zelf een discussie starten over een onderwerp dat je bezighoudt.

De inbreng die het CvTE via dit platform ontvangt kunnen ze waar mogelijk gebruiken om de uitvoeringspraktijk aan te passen aan de wensen die bij docenten en examensecretarissen leven. 

Je kunt het digitale schoolplein vinden op denkmee.cvte.nl.