nieuws

Jongeren met migratieachtergrond

Jongeren met migratieachtergrond

15 maart 2021

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische opleiding dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Waarom is dat? Youngworks deed in opdracht van het Platform Talent voor Technologie onderzoek.

Waarom hebben de jongeren met een migratieachtergrond die wél voor techniek hebben gekozen dat gedaan? Dat was de vraag die centraal stond bij een kwalitatief onderzoek van Youngworks onder 27 jongeren met een migratieachtergrond op het technische vmbo of mbo.

  • Welke ervaringen en drijfveren hebben jongeren met een migratieachtergrond in de techniek?
  • Hoe ervaren zij hun migratieachtergrond en (het gebrek aan) diversiteit in de techniek?

Het onderzoek en de factsheet is voorzien van een aantal praktische adviezen voor professionals in het onderwijs en de technische sectoren om het onbenut potentieel onder jongeren met een migratieachtergrond te interesseren voor techniek.

De resultaten zijn handzaam samengevat in een factsheet.

Meer informatie