nieuws

Techniek is een veilige keuze

Techniek is een veilige keuze

8 april 2021

Kinderen worden bij de profielkeuze en studiekeuze beïnvloed door hun ouders.

Ouders vinden dat hun kinderen vaak te vroeg een profielkeuze moeten maken. Volgens Platform Talent voor Techniek (PTvT) kan het voorlichten van ouders over techniek, wat als een brede richting gezien wordt, de druk op de profielkeuze verlagen.

Omdat uit eerdere onderzoeken bleek dat ouders een grote rol in de keuze voor een vervolgopleiding hebben, heeft Youngworks op verzoek van CTvT verder onderzoek gedaan naar de rol van de ouders.

Advies aan school: richt je op de ouders
Ouders geven regelmatig aan dat kinderen al op een te jonge leeftijd moeten vastleggen wat ze in de toekomst gaan doen. Het feit dat die keuze sommige opleidingen al snel uitsluit, levert druk op de keuze op. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal ouders de brede richting die technische opleidingen geven als voordeel zien, wat de druk op de profielkeuze kan verlichten. Na hun eerste keuze voor een technisch profiel is er nog ruimte voor verandering. Wat ouders daarnaast in het belang van hun kinderen zien, is dat de werkgelegenheid in technische sectoren stabiel is of misschien zelfs gaat groeien.

Techniek is toch zwaar en vies?
Ook uit dit onderzoek blijkt dat een deel van de ouders nog steeds denken dat de techniekwereld een mannenwereld is, waar ze hun dochter niet zomaar in willen sturen. Soms wordt ook het beeld geschetst dat beroepen in de techniek vies, zwaar en gevaarlijk zijn. Ouders weten niet altijd precies wat techniek inhoudt en wat men ermee kan doen. 

Verder zien ouders techniek als iets waar je talent voor moet hebben. Dit kwam volgens het onderzoek zelfs voor bij ouders van kinderen die wel degelijk aanleg voor techniek hebben. “Ik vind techniek echt verschrikkelijk”, zegt één van die ouders. “Sommige klusjes laat ik aan mijn dochter over, die . . . vindt het leuk om creatief bezig te zijn.” Desondanks ziet deze vader zijn dochter niet richting de techniek gaan. “Ik denk niet dat techniek iets is voor mijn dochter. Dat past niet bij haar.”

Adviseer ouders op maat
Voorlichting aan ouders moet rekening houden met het verschillend beeld dat verschillende ouders bij techniek hebben:

  • Zo kunnen ouders met een negatief of onvolledig beeld van techniek gewezen worden op de voordelen en kansen die deze sector biedt. Het beeld van de mannenwereld kan bijvoorbeeld doorbroken worden door vrouwen met een carrière in de techniek uit te nodigen.
  • Ook is het mogelijk dat ouders zich niet bewust zijn dat ze weinig kennis over techniek hebben. Het rapport pleit voor meer zichtbaarheid van de rol van techniek in de wereld, alle sectoren en voor de beroepen die hieraan bijdragen. Zo wordt voor ouders en kinderen duidelijker en concreter welke keuzes zij hebben binnen de techniek.
  • Voor ouders die denken dat er talent voor nodig is, geeft het rapport het advies om met laagdrempelige activiteiten ouders en kinderen samen aan de slag te laten gaan met techniek. Zo zien ze beiden dat techniek niet moeilijk hoeft te zijn.

Rol van mentor en docent
Mentoren en docenten kunnen van dichtbij zien of een kind al dan niet iets in de techniek zou kunnen doen. Het belang van hun rol in deze wordt nog eens duidelijk gemaakt in het rapport. Met name omdat ook ouders aangeven op dit gebied meer ondersteuning vanuit scholen te willen.

Meer informatie
Voor het onderzoek interviewde het adviesbureau 24 ouders die een kind hebben dat op het voortgezet onderwijs zit. De resultaten en adviezen die daaruit volgen zijn gebundeld in deze rapportage.