nieuws

Leerlingenaantal vmbo stijgt licht

Leerlingenaantal vmbo stijgt licht

31 januari 2022

De onderwijscijfers van 2021-2022 zijn verschenen. Deze laten een lichte groei zien in het aantal leerlingen dat instroomt in de derde klas van een van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo. Hiermee lijkt een trend te zijn gekeerd.

De afgelopen jaren daalde het totaal aantal leerlingen op het vmbo, maar dit jaar stijgt de instroom. Opvallend, want het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt. In 2021 stroomden 58.388 leerlingen in een derde klas vmbo in; dit is bijna 50% van alle leerlingen in het VO. Van de andere 50% koos 47,9% voor havo/vwo en 3% voor praktijkonderwijs.

Ook opvallend is dat in het derde leerjaar 2021 vijf profielen minder leerlingen hebben dan voorgaand jaar en vijf profielen meer leerlingen konden verwelkomen. De profielen Groen en Zorg & welzijn stegen het hardst, maar ook technische profielen werden door meer leerlingen dan voorgaande jaren gekozen.

Alle cijfers, ook in de verschillende profielen zijn te vinden in de onderstaande drie downloads.

Downloads onderwijscijfers 2021