nieuws

Doorstroomcijfers

Doorstroomcijfers

5 april 2022

Sterk Techniekonderwijs heeft voor het schooljaar 2021-2022 een overzicht gemaakt van het aantal leerlingen in het (technisch) vmbo, de ontwikkeling van het leerlingenaantal in de afgelopen 10 jaar en doorstroom naar het mbo in percentage en absolute aantallen.

In het overzicht vanuit de STO regio's zien we dat er ruim 6.500 leerlingen BWI volgen in het lopende schooljaar. Daarvan zit 35% in BB, 52% in KB en 13% in GL. Sinds 2014 is het aantal geleidelijk gestegen.

Doorstroom
Maar liefst 74% van de BWI leerlingen stroomt door naar een technische mbo opleiding. In absolute aantallen zijn dat er 2.111. Bij M&T (79%) en PIE (82%) worden zelfs nog iets hogere percentages gehaald.

Van alle beroepsgerichte profielen in de leerwegen BB / KB / GL stromen in totaal 12.997 leerlingen door naar een technische mbo opleiding. Van de theoretische leerweg stroomt 26% door naar een technische mbo opleiding; dat zijn er 4.861 in absolute aantallen.