nieuws

Corona en de examens 2023

Corona en de examens 2023

29 november 2022

Corona heeft nog steeds grote impact op leerlingen. Dat blijkt uit het onderzoek naar vertraging dat Bureau Turf en Bureau Stroming in opdracht van SPV hebben uitgevoerd. OCW heeft echter besloten de examens door te laten gaan zoals voor corona,

Net als de afgelopen twee jaar is aan docenten en leidinggevenden van beroepsgerichte vmbo-scholen gevraagd hoe 4e-jaars leerlingen ervoor staan en of zij ‘normaal’ examen kunnen doen. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige 4e-jaars leerlingen hun hele vo-schoolloopbaan al last van corona hebben. Dit heeft vooral gevolgen voor hun sociaal-emotioneel welbevinden en hun persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen missen structuur, ritme, het schoolse leren en het groepsgevoel. En daarmee de basis om tot leren te komen, waardoor het lastig is achterstanden in te lopen.

Docenten doen er alles aan hun leerlingen tot het examen te brengen en de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Afgelopen schooljaar hebben scholen ontdekt dat met name de flex-examens en de mogelijkheid om het CSPE gedurende een lange periode gespreid af te nemen, mogelijkheden bieden voor leerlingen, zonder dat ‘de lat’ lager wordt gelegd. Van deze mogelijkheden zouden ze graag tijdens het komende examen gebruik willen maken.

De duimregeling moet volgens docenten en hun leidinggevenden alleen toegepast worden als het echt niet anders kan en dan het liefst zo laat mogelijk in de tijd.

Download het onderzoek »

Besluit ministerie van OCW
Mede op basis van het onderzoek hebben verschillende betrokkenen overlegd met OCW over de examens 2023. Advies van VO-raad, Laks en SPV was om ook in 2023 extra maatregelen te nemen. De minister heeft 21 november besloten niet op dit advies in te gaan en de examens door te laten gaan zoals voor corona, met een paar kleine aanpassingen. Dat betreft het verlengen van het tweede tijdvak van het CE (centraal examen) en de afnameperiode van het CSPE en de digitale examens. VO-raad, LAKS en SPV zijn niet blij met dit besluit.

Lees meer »