nieuws

Concept examenprogramma wiskunde

Concept examenprogramma wiskunde

6 december 2022

De conceptexamenprogramma’s vmbo wiskunde zijn op 16 december aangeboden aan OCW. SPV is het niet eens met het voorstel wiskunde 1 af te sluiten met een examen. Daarmee komt de rekentoets terug in het vo en neemt, voor een aantal leerlingen, de kans op een diploma af.

De overhandiging markeert de start van de volgende fase, waarin analyse en het beproeven van de conceptexamenprogramma’s centraal staat.

Het doel van de actualisatie is aan de ene kant zorgen voor een goede basis, zodat alle vmbo-leerlingen maatschappelijk zelfredzaam zijn. Aan de andere kant zijn de examenprogramma’s geactualiseerd om de aansluiting met mbo, havo en de andere vakken in het vmbo te optimaliseren.

Een commissie, bestaande uit docenten (vmbo en mbo), vakexperts en curriculumexperts, heeft de examenprogramma’s wiskunde vmbo geactualiseerd. Zij stellen twee wiskundevakken in het vmbo voor: wiskunde 1 en wiskunde 1,2. In dit voorstel doet een leerling examen in één van deze twee vakken. De commissie stelt voor de komende tijd proeftuintjes en pilots uit te voeren om te bezien of de examenprogramma’s realiseerbaar zijn.

SPV is het niet eens met het voorstel wiskunde 1 af te sluiten met een examen. Daarmee komt de rekentoets terug in het vo en neemt, voor een aantal leerlingen, de kans op een diploma af.

Meer weten?
Ga naar de website van SLO voor meer informatie over de geactualiseerde conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo.