nieuws

Wegen naar een niveau-2 kwalificatie

Wegen naar een niveau-2 kwalificatie

16 januari 2023

Door de komst van de wet doorlopende leerroutes zijn er, voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, verschillende wegen die leiden naar een mbo-kwalificatie. Deze wegen zijn op een rijtje gezet.

U mag ze als school allemaal aanbieden, alleen moet u een doorlopende of geïntegreerde route melden bij RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) op duo.nl.

Voor alle wegen is een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo noodzakelijk, uiteraard met uitzondering van de ‘reguliere’ route: 2 jaar vmbo -> vmbo-diploma –> mbo.

Download de visual »