nieuws

10,4% meer instroom in vmbo techniek

10,4% meer instroom in vmbo techniek

11 januari 2023

De instroom in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) stijgt met maar liefst 10,4% ten opzichte van 2021-2022.

Een bijzonder compliment voor alle vmbo BWI-afdelingen: het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%.

Eind 2022 publiceerde DUO de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023. Wat blijkt? Voor het tweede jaar op rij laten de aantallen een zeer positief beeld zien. Het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) stijgt met maar liefst 10,4% ten opzichte van 2021-2022. Deze flinke stijging is een duidelijk teken dat de initiatieven en activiteiten in alle STO-regio’s hun vruchten afwerpen!

Het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%. Ook de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) met 15% en Produceren, Installeren en Energie (PIE) met 8% laten een flinke stijging van leerlingen zien.

In de onderstaande tabel is de leerling instroom in het derde leerjaar over de afgelopen vijf jaar weergegeven.

Leerlinginstroom vmbo 2018 - 2022

In 22-23 volgde 20,3% van het totaal aantal vmbo-leerlingen in BB/KB/GL een technisch profiel (in 2021 was dat 19,5%). In de onderstaande grafiek ziet u de absolute aantallen van het derde leerjaar in de technische profielen van het vmbo en de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaren.

Leerlinginstroom vmbo 2018 - 2022 grafisch

Het totaal aantal leerlingen dat een beroepsgerichte leerweg in het vmbo volgt stijgt met 6,1% (prognose van DUO was 1,5%). De theoretische leerweg stijgt met 2,5% en het derde leerjaar van havo/vwo kent een daling van 0,3%. Hiermee is het aandeel van het beroepsgerichte vmbo ten opzichte van het totale vo vergroot Het aandeel leerlingen in BB/KB/GL bedraagt nu 32,9% (2021: 31,7%).

Meisjes
Het percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel in het beroepsgerichte vmbo stijgt in bijna elk profiel. In totaal kiezen er in 2022-2023 1687 meisjes voor een technisch profiel. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van de 1396 meisjes die in 2021-2022 kozen voor een technisch profiel.

BWI doet het ook hier bijzonder goed. Het percentage is gestegen naar 16,9%, dus 1 op de 6 leerlingen in BWI is inmiddels een meisje. Bij M&T is dit 6,9% en bij PIE 5,8%.

Leerlinginstroom meisjes vmbo 2022