nieuws

ChatGPT probleem of klasgenoot?

ChatGPT probleem of klasgenoot?

17 januari 2023

Met ChatGPT, een geavanceerde tekstgenerator, kunnen leerlingen eenvoudig allerlei huiswerkopdrachten maken zonder veel kennis van de stof. Een remedie ertegen is het persoonlijk contact met de leerling en dat is bij beroepsgericht vaak wat intensiever dan bij bijvoorbeeld AVO vakken op de Havo.

ChatGPT is een slim programma dat op basis van allerlei bronnen op internet complete verslagen, werkstukken en essays kan maken. Maar ook bij een opdracht als 'vertel het in je eigen woorden' maakt het programma een nieuwe tekst. "Dan gaat een docent echt niet controleren wat mijn eigen woorden precies zijn" zegt een leerling uit 3 havo die anoniem wil blijven. En ook plagiaatsoftware herkent dit niet, omdat die alleen kijkt of teksten ergens anders voorkomen: in werkstukken van andere leerlingen, of op internet.

NOS heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van dit soort tools. Bij de NOS meldden zich ruim 250 scholieren die bevestigen de software te gebruiken voor schoolopdrachten. Op een enkele uitzondering na zeggen de betrokken scholieren niet te worden gepakt. Maatregelen waar scholen vervolgens aan denken zijn bijvoorbeeld het laten schrijven van teksten op school.

Onze ervaring als Platform is dat veel BWI docenten hun leerlingen goed kennen. Het bij twijfel navragen van wat geschreven is laat een leerling die van deze programma's gebruik maakt dan al snel door de mand vallen. Ons belangrijkste advies is dan ook: ga er niet zomaar vanuit dat wat een leerling geschreven heeft altijd door hem (of haar) zelf bedacht is.

Meer informatie over ChatGPT in dit artikel op iCreate magazine »

Extra klasgenoot
Pieter van Boheemen van de Hogeschool Rotterdam geeft aan dat de zorgen van ChatGPT ongegrond zijn. De ondersteuning die eerder alleen voor studenten beschikbaar was die huiswerkbegeleiders, ouders, vrienden of andere hulpmiddelen in konden schakelen, zijn met ChatGPT voor iedereen beschikbaar. Daardoor wordt het onderwijs een stuk inclusiever. Bovendien kan het docenten helpen bij het formuleren van leerdoelen en opstellen van een lesplan. Pieter: "De angst voor de kwaliteit van onderwijs is veelal ongegrond. Deze doorbraak in gebruiksvriendelijkheid van kunstmatige intelligentie is vooral een aanmoediging om van traditionele kennisoverdracht en toetsingsmethodes af te stappen."

Lees het artikel »