nieuws

Formulier inzet instructeur

Formulier inzet instructeur

19 januari 2023

Het Platform vmbo BWI heeft een formulier ontwikkeld dat u helpt de gewenste vaardigheden van een (nieuwe) instructeur op een rij te zetten. Of om met een instructeur die al bij u werkt te bespreken waar en hoe die nog beter ingezet kan worden of welke scholing daaraan bij kan dragen.

De kern is dat met het formulier beschreven wordt waar de docent daadwerkelijk hulp ervaart van een instructeur bij het organiseren en verzorgen van de lessen. Het formulier sluit aan op het document 'Veilig werken en verantwoord toezicht*', maar kan ook onafhankelijk gebruikt worden.

Het document 'Veilig en verantwoord toezicht' gaat in op het goed toezicht kunnen houden op leerlingen. Dat kan alleen als de toezichthouders bekwaam zijn voor de taak die hen toegewezen is. Van docenten BWI (met een diploma) mag je verwachten dat dat het geval is. Vaak worden instructeurs ingezet als ondersteuning van de docent. Maar welke ondersteuning bieden ze daadwerkelijk ('wat heb je eraan')?

  • Om te beschrijven waar jij als docent behoefte aan hebt in de ondersteuning kan onderstaand formulier gebruikt worden.
  • Maar ook als je een instructeur toegewezen krijgt, kun je samen met hem / haar kijken waar hij / zij het beste ingezet kan worden. En mocht daar onverhoopt uitkomen dat dat minimaal is, biedt het formulier handvatten voor een gesprek met het management van de school.
  • Werkt een instructeur al een tijdje op je afdeling, dan kun je met het formulier bekijken welke bijdrage hij / zij levert. En welke scholing bijdraagt aan ondersteuning waar jij als docent behoefte aan hebt.
  • Ook kan het formulier gebruikt worden om te beschrijven welke ondersteuning je gekregen hebt van een instructeur die weggaat. Dat kun je vervolgens bij werving weer gebruiken om te zien welke gaten ingevuld moeten worden.

Download hier het formulier 'Inzetbaarheid van de instructeur' en toelichting bij het gebruik ervan.

*) Het document 'Veilig werken en verantwoord toezicht' is aan alle lidscholen van het Platform vmbo BWI in tweevoud beschikbaar gesteld. Beschikt u daar niet meer over of wilt u (ook als niet-lidschool) een exemplaar bestellen, dan kan dat onder Overige diensten > Bestellen niet-leermiddelen > Diversen > Veilig werken en verantwoord toezicht.