nieuws

PGP vrijwillig aanbieden als examenvak

PGP vrijwillig aanbieden als examenvak

20 januari 2023

Bericht van het ministerie van OCW.

Het ministerie van OCW laat weten dat scholen vanaf schooljaar 2024-2025 het praktijkgericht programma aan kunnen bieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg*.

Dit voorjaar volgt nadere informatie over mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten die hiermee gepaard gaan en over de programma’s die mogen worden aangeboden. In de visiebrief over het beroepsonderwijs die minister Wiersma in de eerste helft van 2023 naar de Tweede Kamer stuurt, zal hij ingaan op een mogelijke verplichting van de praktijkgerichte programma’s.

Meer informatie vindt u hier.

De invoering van de nieuwe leerweg is uitgesteld. Meer informatie in dit artikel 


 * Noot van het Platform vmbo BWI. Het Platform vmbo BWI vindt het een goede ontwikkeling dat de leerlingen in de theoretische leerweg een praktijkgericht programma (vak) aangeboden krijgen. Voor de Gemengde Leerweg staat zij op het standpunt dat het huidige beroepsgerichte programma voor in elk geval de licentie gebonden programma's zoals BWI gehandhaafd moet blijven. Omdat deze goed voldoen en qua organisatie prima te combineren zijn met het programma voor BB en KB-leerlingen is er geen reden om deze te vervangen door het praktijkgerichte programma.