nieuws

SketchUp versie voor omzetten 3D naar 2D

SketchUp versie voor omzetten 3D naar 2D

6 februari 2023

In de syllabus voor de profielmodulen staat dat leerlingen een 3D CAD-tekening moeten kunnen omzetten in een werktekening volgens Amerikaanse projectie. Maakt u gebruik van SketchUp? Dan kan dit alleen met de juiste versie.

In de meest recente syllabus van Bouwen, Wonen en Interieur voor KB en GL (dus niet voor BB) staat onderstaande tekst. 

P/BWI/4.1.3 het ontwerp omzetten in werktekeningen In dit verband kan de kandidaat: een 3D CAD-tekening omzetten in een werktekening volgens Amerikaanse projectie. Het gaat om het weergeven van:

  • aanzichten, doorsnedes en details
  • materiaalsoorten
  • maatvoering en benaming

Het omzetten in een werktekening kun je op 2 manieren interpreteren:

  • van 3D automatisch (ingebouwd in het programma) omzetten naar 2D of
  • vanuit het 3D-ontwerp met een 2D tekenprogramma een nieuwe tekening maken met de aanzichten, doorsnedes en details.

De tweede manier vraagt wellicht meer tijd van de leerling tijdens het examen en er is een kans op maatfouten bij het overnemen van 3D naar 2D. Ook zal een leerling mogelijk twee tekenprogramma’s moeten aanleren (wat een verzwaring is van het lesprogramma). Daarnaast gebruik je een werkwijze die in de beroepspraktijk niet gebruikelijk is.

De eerste manier ligt dan ook meer voor de hand. Maar dan moeten leerlingen het ‘trucje’ om dat te doen wel kennen. En er is nog een aandachtspunt. Dat heeft te maken met de versie van SketchUp* die u gebruikt. De kosteloze 2017 SketchUp versie en de onlineversie SketchUp for Schools hebben niet de mogelijkheid voor het ‘automatisch’ omzetten van 3D naar een 2D werktekening. SketchUp Pro beschikt daar wel over. Gebruik je de gratis versie, ben je er dan van bewust dat je voor KB- en GL-leerlingen met alleen deze programma’s nog niet aan de exameneisen voldoet.

Samengevat
Voor scholen die SketchUp gebruiken heeft alleen SketchUp Pro de mogelijkheden die KB en GL-leerlingen nodig hebben om volledig te voldoen aan de exameneisen. Voor het aanleren van 3D tekenvaardigheden op zich voldoen de gratis varianten prima. Als je kiest voor een ander 3D-tekenprogramma, let dan op de mogelijkheid van het automatisch omzetten (genereren) van 3D naar 2D. 

*) In de syllabus zal nooit een verplichting of voorschrift voor een bepaald tekenprogramma staan. De school heeft daarin de vrije keuze. Omdat echter veel BWI-afdelingen in SketchUp tekenen, attenderen we u op dit programma. Gebruikt u een ander programma? Kijk dan of de versie die u gebruikt 3D tekeningen om kan zetten naar 2D.