nieuws

Typische vrouwen of mannenberoepen?

Typische vrouwen of mannenberoepen?

3 april 2023

Middelbare scholen spelen een belangrijke rol in het doorbreken van het beeld van typische mannen- en vrouwenberoepen. VHTO, het expertisecentrum voor genderdiversiteit in techniek, geeft een aantal adviezen hoe dat aan te pakken.

Een van de adviezen is dat decanen, mentoren en leraren zich ervan bewust zijn dat zij zonder het te weten genderstereotype opvattingen kunnen hebben over leerlingen. Die onbewuste opvattingen kunnen invloed hebben op het profiel- en studiekeuze advies. Dat geldt overigens niet alleen voor gender, maar ook voor het inkomen van ouders, biculturele achtergrond of geloof- / levensovertuiging.

Ook testen voor LOB kunnen genderstereotiep taal- en beeldgebruik bevatten. Als makers van zo'n test zich bijvoorbeeld onvoldoende bewust zijn van het gebruik van woorden en plaatjes, kan dat een verschillende uitwerking hebben op meiden en jongens (waardoor dat bijdraagt aan stereotiepe adviezen).

Een ander advies van VHTO is om het tegengaan van genderstereotypen te verankeren in het beleid rondom LOB. Bijvoorbeeld door de adviezen mee te nemen in de aanpak van LOB op school.

Lees /download het rapport Vrij voorsorteren op later »