nieuws

Magazine Bijscholingvmbo.nl

Magazine Bijscholingvmbo.nl

7 april 2023

In de tweede helft van maart 2023 hebben alle vmbo-scholen het magazine ‘Up-to-date via Bijscholingvmbo.nl’ ontvangen. In dit magazine leest u ervaringen van docenten, aanbieders en kwartiermakers met Bijscholingvmbo.

In het magazine vindt u onder andere een interview met Albert Rook van Festool en Cor de Ridder van het Platform vmbo BWI over de inzet van de Shaper in het onderwijs en wat de trainingen van bijscholingvmbo over de Shaper toevoegen aan de lessen houtbewerking. In interviews met Matthijs Kraan van SketchUp Studio en docent Wouter Plas vertellen zij over 3D tekenen in SketchUp. En dat is nog maar een kleine greep van alle artikelen en informatie over gesubsidieerde bijscholing.

U kunt een of meerdere exemplaren van het Magazine aanvragen of een digitaal exemplaar downloaden: