nieuws

Inrichting PGP GL / TL

Inrichting PGP GL / TL

15 mei 2023

De minister van OCW geeft duidelijkheid over de inrichting van het praktijkgerichte programma GL/TL vanaf schooljaar 2024-2025. Alle scholen met een Gemengde (GL) en/of een Theoretische Leerweg (TL) mogen vanaf schooljaar 2024-2025 een of meerdere van de dertien praktijkgerichte programma’s als examenvak aanbieden.

De school bepaalt of zij het praktijkgericht programma aanbiedt. Scholen kunnen straks dus kiezen: ze kunnen het huidige onderwijsprogramma blijven aanbieden, of het praktijkgerichte programma eraan toevoegen. Leerlingen kunnen een praktijkgericht programma kiezen dat door hun school wordt aangeboden. Dit schrijft Minister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij een aantal voorgenomen besluiten over de invoer van de vrijwillige praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2024-2025 toelicht.

Voor zes van de dertien programma's is geen licentie nodig; voor de overige zeven (BWI, PIE, M&T, HBR (Horeca), Maritiem, MVI, Groen) wel. Docenten die de licentie gebonden programma's geven moeten bevoegd zijn. Dat is ook de bedoeling voor de licentievrije programma’s, maar omdat niet alle scholen daar bevoegde docenten voor in dienst hebben mag dit voorlopig ook gegeven worden door een docent die bevoegd is voor de bovenbouw van het vmbo en relevante scholing heeft gevolgd.

GL-leerlingen volgen altijd 2 keuzevakken
Voor zowel de GL als de TL geldt dat het praktijkgerichte programma een algemeen vormend (avo-)vak is dat leerlingen afsluiten met een schoolexamen. Voor TL-scholen vervangt het praktijkgerichte programma een ander AVO vak in het vrije deel. Voor GL-scholen vervangt het praktijkgerichte programma de twee profielmodulen uit het beroepsgerichte programma. Daarnaast blijven alle GL-leerlingen twee keuzevakken volgen. Let op: de invoer van het praktijkgerichte programma is vrijwillig. U mag dus ook de huidige programma's aanhouden.

Meer informatie?

Lees het gehele nieuwsbericht op de site van de praktijkgerichte programma's.

Bij vragen kunt u OCW bereiken via praktijkgerichteprogrammas@minocw.nl