nieuws

STO ook in 2024, plannen 2025 – 2029

STO ook in 2024, plannen 2025 – 2029

22 mei 2023

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO. In het kort: de lopende STO-subsidie wordt met een jaar verlengd en voor 2025 – 2029 is er weer jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten daar een nieuw plan voor maken waarin extra aandacht is voor een aantal in de brief genoemde onderwerpen.

De hoofdpunten zijn:

  • De transitiefase waarin we nu zitten, wordt verlengd tot eind 2024. Regio’s krijgen voor dat jaar gewoon subsidie (een kwart van de subsidie die ze de afgelopen jaren hebben ontvangen), maar moeten wel een plan en een begroting indienen bij DUS-I. Richtlijnen hiervoor komen binnenkort.
  • De verantwoordingscyclus wordt aangepast, zodat dit beter aansluit op de verlenging. Er volgt duidelijkheid over de data waarop er verantwoord moet worden.
  • In 2024 mag een deel van de subsidie gebruikt worden voor het maken van plannen voor 2025 – 2029.
  • In de periode 2025 – 2029 is er jaarlijks weer 100 miljoen beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal in de brief genoemde onderwerpen.
  • De regeling voor de periode 2025 – 2029 wordt uiterlijk maart 2024 gepubliceerd.

Lees de Kamerbrief »