nieuws

STO ook in 2024, plannen 2025 – 2029

STO ook in 2024, plannen 2025 – 2029

22 mei 2023

Dinsdag 16 mei heeft Minister Wiersma de lang verwachte STO-brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin ontvouwt hij zijn plannen voor STO. In het kort: de lopende STO-subsidie wordt met een jaar verlengd en voor 2025 – 2029 is er weer jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten daar een nieuw plan voor maken waarin extra aandacht is voor een aantal in de brief genoemde onderwerpen.

De hoofdpunten zijn:

  • De transitiefase waarin we nu zitten, wordt verlengd tot eind 2024. Regio’s krijgen voor dat jaar gewoon subsidie (een kwart van de subsidie die ze de afgelopen 4 jaar in totaal hebben ontvangen), maar moeten wel een plan en een begroting indienen bij DUS-I. Richtlijnen hiervoor komen binnenkort.
  • De verantwoordingscyclus wordt aangepast, zodat dit beter aansluit op de verlenging. Er volgt duidelijkheid over de data waarop er verantwoord moet worden.
  • In 2024 mag een deel van de subsidie gebruikt worden voor het maken van plannen voor 2025 – 2029.
  • In de periode 2025 – 2029 is er jaarlijks weer 100 miljoen beschikbaar voor de 78 STO-regio’s. Zij moeten dan extra aandacht besteden aan een aantal in de brief genoemde onderwerpen.
  • De regeling voor de periode 2025 – 2029 wordt uiterlijk maart 2024 gepubliceerd.

Lees de Kamerbrief »