nieuws

CSPE enquête 2023 rapportage

CSPE enquête 2023 rapportage

17 juli 2023

In 2023 werden de profielvakken - na twee jaar als schoolexamen - weer afgesloten in de vorm van een landelijk CSPE. Elk jaar wordt aan docenten gevraagd wat zij van het CSPE vinden. Dit jaar werd de enquête voor het profiel BWI 76 keer ingevuld.

Hieronder kunt u de rapportage downloaden. Een aantal zaken uit het rapport:

  • 95% gebruikt het grijze vlekken exemplaar. 86% vindt dat volledig.
  • 70% gebruikt de instructiefilmpjes voor de leerling, al dan niet in combinatie met de papieren instructie.
  • Alle docenten geven voor zowel de rode als blauwe versie aan dat alle opdrachten binnen de inhoud van de syllabus passen.
  • Het taalgebruik sluit over het algemeen aan bij het niveau van de leerling.
  • Een aantal jaar geleden is op verzoek van docenten en Platform een digitaal correctievoorschrift meegeleverd. Ongeveer 60% van de docenten maakt daar gebruik van. Zij vinden bijna allemaal dat het meerwaarde bij de correctie heeft.
  • De vernieuwing met opdrachten in Facet heeft in het algemeen geen problemen opgeleverd.

Download de rapportage voor BWI »

Download de overall rapportage voor alle profielen »