nieuws

Hulpmiddelen voor veilig werken bij BWI

Hulpmiddelen voor veilig werken bij BWI

11 september 2023

Breng veilig werken in het praktijklokaal onder de aandacht met verschillende materialen.

Om te zorgen dat het praktijklokaal een zo veilig mogelijke leeromgeving is, leer je leerlingen om te gaan met gevaren voor veiligheid. Het begin van het schooljaar is een goed moment om daar in de klas aandacht aan te besteden.

Voion heeft in samenwerking met het Platform diverse materialen ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Ze zijn te vinden op veiligepraktijklokalen.nl/bwi. U vindt hier instructiekaarten, checklists en informatie over veiligheid in praktijklokalen. Denk aan een toelichting op de Arbowetgeving en wie waarop aanspreekbaar is (aansprakelijkheid). Maar ook groepsgrootte en toezicht en hoe daarmee om te gaan. 

Voor leerlingen zijn onder andere veiligheidsinstructiefilmpjes gemaakt die u als docent kunt gebruiken om leerlingen veilig met (houtbewerkings)machines te laten werken.

Alle informatie over veilig werken is vrij toegankelijk via de website Veilige Praktijklokalen BWI.

Om zo dicht mogelijk bij het vak te blijven is het uitgangspunt dat Voion en het Platform samen met docenten de website blijven ontwikkelen. Kwalitatief onderwijs is ook veilig en gezond onderwijs.

Voor uw collega's. Er is materiaal beschikbaar voor verschillende vakken in de onderbouw en bovenbouw (nask practica, techniek en ckv), voor de vmbo-profielen BWI, PIE, M&T, D&P, Z&W en voor het praktijkonderwijs (PrO). U vindt dit op velligepraktijklokalen.nl