nieuws

Slagingspercentage BWI 2023

Slagingspercentage BWI 2023

12 september 2023

Afgelopen schooljaar slaagden minder leerlingen in het voortgezet onderwijs dan voor de coronaperiode. Dat blijkt uit cijfers uit de examenmonitor van DUO.

De afgelopen drie jaar golden er speciale maatregelen voor de eindexamens in verband met corona. In die schooljaren lagen de slagingspercentages een stuk hoger dan daarvoor.

In het afgelopen schooljaar waren de slagingspercentages juist lager dan vóór de coronaperiode. De leerlingen legden weer een regulier eindexamen af. Er was geen extra herkansing meer en leerlingen konden ook geen gebruik meer maken van een duimregeling. Wel waren er nog enkele kleine maatregelen rondom het flexibeler maken van de afnameperiodes.

Slagingspercentages vmbo totaal

Slagingspercentages vmbo 2017-2023


Slagingspercentages vmbo BWI

Slagingspercentages vmbo BWI BB KB 2017-2023

Minister Paul meldt op basis van de daling dat ‘goed (is) gescoord op de centrale examens’ en dat ‘de percentages weer richting normaal gaan’.