nieuws

Mededelingen van het CvTE over de cspe's

Mededelingen van het CvTE over de cspe's

28 september 2023

CvTE en Cito laten ons weten dat er twee nieuwe publicaties op examenblad.nl staan: de jaarlijkse septembermededelingen en een aparte pagina over de cspe's.

Septembermededelingen
De jaarlijkse septembermededelingen zijn te vinden op Examenblad.nl > Mededelingen eindexamens 2024

Voor BWI is het volgende relevant:

  • In het cspe BB en KB maken leerlingen in 2024 een sign-opdracht. Voorheen zat deze opdracht alleen bij GL in het examen, bij BB en KB werd dit soms geïntegreerd met meubelmaken.
  • GL bestaat uit 2 onderdelen i.p.v. 3. De inhoud is niet gewijzigd.
  • Elk onderdeel is nu zoveel mogelijk gericht op één profielmodule*; op het voorblad van de boekjes staat om welke profielmodule het gaat. Bij BWI gaat onderdeel A over profielmodule 1, B over profielmodule 2 enzovoorts, bij GL is onderdeel A profielmodule 1, onderdeel B profielmodule 4.

*Dit gebeurt bij alle vakken behalve PIE. Voor PIE is namelijk eerst een aanpassing aan het examenprogramma nodig.

Aparte pagina over cspe's
Een aparte pagina over de cspe’s is te vinden op Examenblad.nl > Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) 2024.

Dit is de opvolger van de brochure die vorig jaar nieuw was. Via deze pagina vind je heel makkelijk alle informatie en linkjes rondom de voorbereiding, afname en beoordeling van de cspe’s.

Wat ook nieuw is op deze pagina, is de uitleg over richttijd, netto-tijd en wat te doen als de richttijd niet toereikend is.