nieuws

STO-regeling 2025 - 2029 aanbevelingen

STO-regeling 2025 - 2029 aanbevelingen

3 oktober 2023

OCW luistert naar regio’s en stakeholders in voorbereiding op de nieuwe regeling

Op 12 en 13 september 2023 kwamen vertegenwoordigers uit STO-regio’s en stakeholders vanuit verschillende organisaties bij elkaar om mee te denken over de subsidieregeling STO 2025-2029. Aan de hand van concrete vragen gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en leverden ze input voor de nieuwe regeling. Belangrijkste advies: ga verder op de ingeslagen weg! OCW neemt alle input mee in het schrijven van de nieuwe subsidieregeling. Ook input die gegeven wordt tijdens door de regio te organiseren werkbijeenkomsten en tijdens de landelijke STO dag van 16 november aanstaande, zal meegenomen worden.

Tijdsplanning
De planning om tot een nieuwe subsidieregeling te komen is strak. In grote lijnen ziet die er als volgt uit:

 • Q4 2023: interne besluitvorming over de regeling.
 • Q1 2024: gaat de regeling voor zogenaamd ‘voorhang’ naar de Tweede Kamer. De regeling is vanaf dat moment openbaar en mag gedeeld worden.
 • Streven is de regeling in Q2 van 2024 te publiceren.

Aanbevelingen
Enkele punten die tijdens de bijeenkomsten van 12 en 13 september zijn genoemd en worden meegenomen:

 • Verander niet te veel aan de regio-indeling en samenstelling.
 • STO-regio’s zijn tevreden over het subsidiebedrag dat ze op dit moment krijgen.
 • De focus moet blijven liggen op vmbo en techniek, andere onderwijssoorten (TL, havo, vwo, po) kunnen wel vanuit het vmbo gestimuleerd en gefaciliteerd worden.
 • Het zou mooi zijn als regio’s snel weten wat ze kunnen verwachten qua geld en invulling van de regeling, dan kunnen ze zich goed voorbereiden.
 • De thema’s: duurzaamheid, meisjes, leerlingen met migratieachtergrond en tekort aan techniek-docenten zijn belangrijk. Laat regio’s hierop reageren, bijv. in hun regiovisie, maar koppel hier geen meetbare doelen aan en/of regio’s afstraffen op niet behaalde doelen.
 • Probeer ‘samenwerking’ te definiëren, maar leg tegelijk niet van boven op hoe er moet worden samengewerkt.
 • Cofinanciering werkt als motor van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het is het ‘Unique selling point van STO’. Houdt dit in stand en betrek als regio de regiocoördinatoren van branches bij STO. Zij helpen graag.

Al bekend is dat:

 • G2 blijft het verantwoordingsniveau van de subsidie. Hierdoor is zeker dat de subsidie naar techniek gaat.
 • Er komt geen prijsbijstelling: 100 miljoen per jaar blijft 100 miljoen per jaar.