nieuws

Onderwijs uitbesteden op basis 50%-regel

Onderwijs uitbesteden op basis 50%-regel

23 oktober 2023

Het is mogelijk een deel van het onderwijs uit te besteden aan andere scholen. Bijvoorbeeld als het vak te klein is om als school zelf de expertise in huis te hebben, zoals bij bepaalde keuzevakken. Maar hoe zit dat wettelijk precies.

VOS-/ABB schrijft in een artikel op haar site dat niet alle middelbare scholen de 50%-regel kennen die het mogelijk maakt om leerlingen uit te besteden voor één of meer vakken. Onderwijsminister Mariëlle Paul wil deze mogelijkheid daarom meer onder de aandacht brengen.

De basisregel is dat leerlingen onderwijs volgen op de school waar zij staan ingeschreven. De 50%-regel maakt het echter mogelijk om de feitelijke uitvoering van maximaal 50% van het reguliere onderwijsprogramma in samenwerking met een andere school te verzorgen.

De minister meldt in een Kamerbrief over de aanpak van leerlingendaling in het VO dat het overgrote deel van de scholen de 50%-regel niet goed op het netvlies heeft staan. Daarom wil ze deze regel via verschillende kanalen meer onder de aandacht gaan brengen.