nieuws

Wennen aan nieuwe namen

8 januari 2015

Tijdens het ontwikkeltraject voor de vernieuwing van het vmbo veranderen dingen of krijgen zaken soms een andere naam. In het conceptwetsvoorstel ‘Invoering profielen in het vmbo’ worden andere begrippen gehanteerd dan tot nu toe gebruikt zijn.Logo Vernieuwing vmbo

Om verwarring te voorkomen heeft de projectorganisatie besloten om vanaf 2015 de begrippen uit het conceptwetsvoorstel ook in de communicatie over het project gebruiken:

  • Profielen heet voortaan: Beroepsgerichte profielvakken
  • Profieldelen heten voortaan: Modulen
  • Keuzedelen heten voortaan: Beroepsgerichte keuzevakken

Conform deze wijziging spreken we dus over het Beroepsgerichte profielvak BWI, met 4 verplichte modulen en 19 beroepsgerichte keuzevakken. Even wennen, ook voor ons . . .

Op de website zullen deze begrippen de komende tijd worden doorgevoerd.

Structuurnotitie
Op de website van het project staat een nieuwe structuurnotitie, waarin de structuur van de profielen in het vmbo wordt uitgelegd. Deze vervangt de notitie van augustus 2013. In deze notitie wordt uiteraard ook gesproken van beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken.

Animatie
Op vernieuwingvmbo.nl staat een animatie waarin de vernieuwingen in het vmbo worden uitgelegd voor ouders leerlingen en eventueel collega's. Klik op
vernieuwingvmbo.nl op de button voorlichting ouders / leerlingen.