nieuws

Vragen over het PTA

12 september 2016

Vragen over het PTA? Vind het antwoord op de vernieuwingvmbo.nl of stel uw vraag digitaal. De nieuwsbrief 'Nieuw vmbo' publiceerde onlangs over het PTA. Gezien het belang nemen we hieronder het artikel integraal over.Logo Nieuw beroepsgericht 3

Deadline 1 oktober
Per 1 oktober moet het PTA officieel ingediend zijn bij de onderwijsinspectie. Een belangrijke mijlpaal. Maar het PTA maakt u natuurlijk voor uw leerlingen. U legt daarin uit hoe de schoolexamens leiden tot cijfers die meetellen bij het examencijfer en welke onderwerpen, wanneer en op welke manier worden getoetst.
 
Nieuwe programma's
Het maken van een PTA voor de nieuwe beroepsgerichte programma’s is geen kleinigheid. Over zaken die in de oude situatie gewoon waren, moet u nu opnieuw nadenken. vooral omdat de structuur van het beroepsgerichte programma, met zijn profielvak en beroepsgerichte keuzevakken, veranderd is.

Vragen en antwoorden 
De afgelopen tijd hebben we veel vragen die betrekking hebben op het PTA en op schoolexaminering beantwoord. Deze vragen en antwoorden hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze op platformsvmbo.nl/schoolexaminering/pta. Op deze internetpagina vindt u ook verschillende stappenplannen, voorbeeld PTA formats en dergelijke.

Andere vraag? 
Staat uw vraag en het antwoord daarop er niet bij, mail dan aan de projectgroep vernieuwing vmbo via het contactformulier, dan nemen zij zo snel mogelijk contact met u op.

Training
Op 18 november wordt een training georganiseerd over het maken van een PTA, speciaal voor BWI docenten. Helaas was het niet mogelijk deze eerder te organiseren. Heeft u met het PTA geworsteld en wilt u er met een deskundige eens goed naar kijken (met als doel een noh beter PTA voor het volgend jaar) dan zien we u graag. De training is vanaf medio september te vinden op bijscholingvmbo.nl/BWI en wordt met subsidie aangeboden.